Advies over VIZIER 2030 Advies over de nota VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen

In het najaar van 2015 verscheen de VN-resolutie ‘Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development’. Om de geformuleerde uitdagingen aan te pakken, werden er 17 globale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd. Vlaanderen realiseerde een eerste deel van die doelstellingen met ‘Visie 2050’, een implementatie-agenda met een langetermijnvisie afgestemd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Met 'Vizier 2030' wordt het tweede deel ingevuld: een ambitieus, ondeelbaar, meetbaar en geïntegreerd Vlaams 2030-doelstellingenkader. Voor het beleidsdomein Onderwijs worden er 10 concrete doelstellingen geformuleerd.