Advies over VIZIER 2030Advies over de nota VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen

In 2016, zeventig jaar na hun oprichting, keurden de VN de resolutie: ‘Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development’ goed. Deze agenda bouwt voort op het proces met millenniumdoelstellingen. Vizier 2030 is het Vlaamse antwoord op de beleidsafspraken gemaakt binnen de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. 

De Vlor pleit voor transparantie tussen de verschillende strategische kaders waarmee Vlaanderen antwoord geeft op internationale strategische beleidsaansturing (EU, OESO, VN). De Vlor pleit ook voor ambitieuze onderwijsdoelstellingen die valoriseren wat er al is afgesproken in internationale verdragen, binnen de VN-doelen en met de Vlaamse sociale en middenveldorganisaties (Pact 2020).

De Vlor vraagt naar een participatief proces om de doelen concreet verder uit te werken. Voor de indicatoren die daarbij horen, moet maximaal gebruik gemaakt worden van indicatoren die al in verschillende kaders worden ontwikkeld.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 378.91KB)