Memorandum: de technische fiches

Begin maart 2009 verspreidde de Vlaamse Onderwijsraad een memorandum met zijn verwachtingen voor het onderwijsbeleid van de volgende Vlaamse Regering. Zorg én excellentie in het onderwijs formuleert enkele beleidslijnen die onderwijs en vorming in staat moeten stellen de maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. Deze prioritaire beleidslijnen werden geconcretiseerd in zestien technische fiches die nader ingaan op volgende thema's:
 1. Beleidssturing
 2. Onderwijsinnovatie
 3. Gelijke onderwijskansen
 4. Democratisering van het hoger onderwijs
 5. Versterken van zorg in het basis- en secundair onderwijs
 6. Het buitengewoon onderwijs in een onderwijscontinuüm
 7. Stimulansen voor een sterk kleuteronderwijs
 8. Beleidskracht in het basisonderwijs
 9. Een breed kwalificatiebeleid
 10. Hervorming van het secundair onderwijs
 11. Innovatie in het hoger onderwijs sterkere stimulansen geven
 12. Verhoging van de deelname aan levenslang en levensbreed leren
 13. Versterking van het levenslang leren voor personeel
 14. Internationalisering van het onderwijs
 15. Gezondheidsbevordering op school
 16. Onderwijsinfrastructuur
Download hier het volledige advies (PDF, 795.5KB)