Advies over het wijzigingsdecreet AGIOn

De Vlor is tevreden dat er in het voorliggende voorontwerp van decreet wordt ingegaan op zijn vraag naar omvorming van AGIOn naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De raad heeft echter bedenkingen bij de te brede samenstelling van de raad van bestuur van het vernieuwde agentschap. Hij heeft ook vragen bij de opdracht van AGIOn en zijn gedelegeerd bestuurder. De Vlor vraagt in het bijzonder dat de coördinatie, sturing en regie van de DBFM-operatie buiten AGIOn worden ondergebracht in een neutraal en onafhankelijk orgaan.
Download hier het volledige advies (PDF, 117.93KB)