Studiedag - Neurowetenschappen en onderwijs

Op vrijdag 26 april 2013 verzamelden 280 geïnteresseerden in het Vlaams parlement voor een studiedag over onderwijs en neurowetenschappen. Het werd een boeiende kennismaking met neurowetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor onderwijs. De studiedag peilde ook naar de vragen en verwachtingen van de praktijk. Kan men met neurowetenschap aan de slag in de klas? En wat zijn de gevaren van de 'neuromythes' in onderwijsland?

Dagvoorzitter Herman Baert (KU Leuven) opende de studiedag met enkele aanzetten voor een open en kritische dialoog.

Keynotespreker van de studiedag was Paul Howard-Jones (University of Bristol), een van de toonaangevende experts wanneer het gaat over de betekenis van neurowetenschappen voor onderwijspraktijk en -beleid. In zijn onderzoek verkent hij welke inzichten nieuwe beeldvormingstechnieken kunnen opleveren om het leren van kinderen en volwassenen te verbeteren. Als onderzoeker heeft hij een bijzondere interesse voor de impact van (video)gaming en van social media op de hersenen en voor de toepassing van inzichten hierover in onderwijs en opvoeding.

Katrin Hille (Universität Ulm) stelde de werking voor van het (Transfer)Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen (Ulm, Duitsland) dat neurowetenschappelijke resultaten vertaalt naar de klaspraktijk en onderwijspractici ondersteunt.