Startdag 2012 - Talenten voor de Toekomst

Op 27 september 2012 startte de Vlor het nieuwe werkjaar in het Vlaams Parlement. Thema was 'Talenten voor de toekomst'

Wat zijn de uitdagingen voor de komende decennia?

Kan onderwijsbeleid tevreden zijn met middelmaat of moeten we leerlingen nog meer kunnen uitdagen en stimuleren? Vallen dan niet heel veel leerlingen uit de boot? Kan kiezen voor kwaliteit anders? Kan onderwijs een lerende uittillen boven zichzelf en zijn afkomst? Hoe kunnen we nieuwe wetenschappelijke inzichten gebruiken om onderwijs te verbeteren? En blijft dit allemaal financierbaar? Maar ook: moet onderwijs wel meegaan in die snelle maatschappelijke veranderingen? Hoe verhouden pedagogische inzichten en maatschappelijke vragen zich?

Wat is de impact op de onderwijsvormen?

Wat moet er gebeuren in het leerplichtonderwijs en in het levenslang leren? Hoe krijgt het hoger onderwijs voldoende impulsen voor innovatie? Begint talentontwikkeling dan niet in het kleuteronderwijs?

Verslag

Algemeen voorzitter Ann Demeulemeester verwelkomde de leden van de Vlor en gaf enkele voorbeschouwingen op het thema 'Talenten voor de toekomst'

Administrateur-generaal Mia Douterlungne blikte vooruit op het nieuwe werkjaar: Acht grote bouwstenen op de werf van onderwijs: op naar de toekomst. Zij werd hierbij geholpen door leerlingen van het zesde leerjaar van Sint-Joost-aan-Zee

Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde - Universiteit van Amsterdam: Excellent onderwijs: een kwestie van talent en betrokkenheid

Dirk Van Damme, OESO: Excellent onderwijs voor iedereen in de 21ste eeuw

De receptie werd verzorgd door de leerlingen van COLOMAplus Mechelen