Eunec-conferentie - Europese onderwijsraden op bezoek over ‘brede school’

Op 23 en 24 mei 2013 organiseerde het Europees netwerk van onderwijsraden (EUNEC) in de kantoren van de Vlor een seminarie over 'Community Schools'. Er waren een twintigtal deelnemers uit 12 Europese landen.

'Community schools' of 'brede scholen' is een concept dat excellentie in onderwijs linkt aan andere pedagogische en sociale uitdagingen als gelijke onderwijskansen, sociale cohesie, informeel leren, betrokkenheid van ouders, beleidsvoerend vermogen van scholen. Het thema sluit aan bij de onderwerpen die eerder op het agenda stonden van de Europese onderwijsraden: 'Bildung in a lifelong learning perspective' (Budapest 2011) en 'Excellence in education' (Amsterdam 2012).

Alan Dyson (University Manchester) gaf een overzicht van internationaal onderzoek en internationale experimenten met brede scholen. Aansluitend illustreerden drie leden van het netwerk het beleid rond brede scholen in Wales, Nederland en Roemenië.

De tweede dag van het seminarie was praktijkgericht. Piet Vervaecke en An Claeys van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaven een inleiding over de typisch Brusselse context - onontbeerlijk wanneer men een brede school wil begrijpen. Daarna bezocht de groep de school Sint-Joost-aan-Zee. De enthousiaste directeur, leerkrachten, ouders en andere partners legden aan het internationaal gezelschap uit hoe een brede school dagelijks werkt.

EUNEC zal naar aanleiding van de presentaties en debatten van dit seminarie gemeenschappelijk onderschreven 'statements' en een verslagboek publiceren.

meer info op www.eunec.eu