Willy Claes

teamverantwoordelijke BuO dienst curriculum en vorming Katholiek Onderwijs Vlaanderen

voorzitter van de commissie Buitengewoon Secundair Onderwijs

Goed onderwijs is gestoeld op het geloof in de ontwikkelingskansen van alle leerlingen.

Vanuit het geloof in deze ontwikkelingskansen heeft goed onderwijs de opdracht om er voor te zorgen dat de optimale ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming van kinderen en jongeren maximaal is met het oog op een maximale participatie in de samenleving. Het is daarom belangrijk dat onderwijs samenwerkt met alle relevante partners en met alle beleidsdomeinen binnen en buiten de onderwijscontext. Goed onderwijs moeten we organiseren vanuit een continuümprincipe zodat we niet meer spreken over gewoon- of buitengewoon onderwijs maar over onderwijs tout court.

Deze quote proberen we te verwezenlijken door ons werk in de commissie BuSO. In alle dossiers proberen we vanuit dit geloof in de ontwikkelingskansen van leerlingen invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Een belangrijk dossier momenteel is de modernisering SO en de rol en de plaats van het BuSO hierin.

 

Lees hier meer over de quote van de dag