Waarom de Vlor het artikel van Rachida Lamrabet niet publiceerde in ‘Zonder wrijving geen glans’

In het kader van een strategische verkenning nodigde de Vlor enkele experten uit om in debat te gaan over identiteit en waardenbeleving in onderwijs. Dit was een bijzonder boeiend denkproces. De experten engageerden zich om achteraf een artikel te schrijven voor het verslag van de strategische verkenning. Contractueel is voorzien dat dat artikel enkel kan gepubliceerd worden na goedkeuring door de Vlor.

Zo ontving de Vlor het artikel ‘Wanneer de Anderen zich op Onze vrijheden beroepen. De selectieve toepassing van fundamentele mensenrechten’ van Rachida Lamrabet. Na advies van de denkgroep vroeg het dagelijks bestuur van de Vlor aan Rachida om meer evenwicht en diversiteit te brengen in het artikel door, naast de casus van het hoofddoekdebat, ook een aantal andere voorbeelden toe te voegen die inspiratie kunnen bieden aan een rijke en diverse groep van stakeholders waar de Vlor wil voor staan. De Vlor verenigt immers niet alleen de inrichters van onderwijs (onderwijsnetten), maar ook andere belanghebbenden bij onderwijs. Met deze publicatie wil de Vlor vooral verenigen, inspiratie geven voor alle onderwijspartners en zoeken naar oplossingen doorheen de diversiteit. De Vlor spreekt zich in deze niet uit over het artikel van Rachida Lamrabet maar geeft aan dat dit artikel niet past binnen het objectief van de strategische verkenning.

Het niet publiceren van het artikel in de strategische verkenning van de Vlor weerhoudt een auteur niet om het artikel te publiceren in eigen naam.