Transitietrajecten bso

Vlaanderen voorziet transitietrajecten voor leerlingen in de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten. Dit project loopt van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022.

  • Flip the Switch. Een brede samenwerking tussen VDAB (promotor), ABVV, ACLVB, ABVV en GTB, dat een veelzijdig, geïntegreerd en competentieversterkend aanbod doet aan leerlingen die de school vroegtijdig dreigen te verlaten.
  • Project PEP TALK! Ervaren levensloopbaancoaches voorzien individuele begeleiding aan leerlingen die vragen hebben over hun loopbaantoekomst. Het project richt zich tot leerlingen vanaf 15 jaar in het BSO die overwegen om vroegtijdig te stoppen met school, zonder diploma of getuigschrift, om op zoek te gaan naar werk. De begeleiding gebeurt voornamelijk op school, tijdens de lesuren.

Sprekers:

  • Nele Hulselmans (GTB)
  • Lisa Van Quickelberghe (ABVV)