Schaalvergroting

In het kader van het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen wordt door de overheid ook werk gemaakt van bestuurlijke optimalisatie. Door de mogelijkheden voor schoolbesturen en schoolleiders te versterken om een beleid op ruimere schaal te voeren, wil de overheid de school en haar ontwikkeling meer mogelijkheden geven.

In het hoger onderwijs vond de afgelopen jaren een integratie plaats van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Met het structuurdecreet (2004) werden alle vormen van hoger onderwijs opgenomen in de bachelor/masterstructuur. In 2013 werden de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten geïntegreerd. De Vlor heeft hierbij steeds de interactie tussen de professioneel gerichte en de academische gerichte opleidingen belangrijk blijven vinden. De financiering van het hervormingsproces riep heel wat vragen op. De Vlor ijverde hierbij voor een sneller groeipad, wat ook de slagkracht van het hoger onderwijs zou vergroten.

Vanaf 1 september 2019 wordt het hoger beroepsonderwijs nog enkel aangeboden door de hogescholen. De opleidingen krijgen er voortaan de naam ‘graduaatsopleidingen’. De Vlor dringt er bij de overheid op aan dat zij initiatieven neemt om die graduaatsopleidingen ‘in de markt te zetten’ zodat het hoger beroepsonderwijs kan uitgroeien tot een volwaardig onderwijsniveau. Het hoger beroepsonderwijs moet zowel generatiestudenten als deeltijdse (volwassen) studenten bereiken.