Stijn Janssen

coördinator Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

voormalig lid van de commissie Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt

Leren doe je met vallen en opstaan. Waarom moet ik dan zoveel zitten?
Loesje

Goed onderwijs helpt leren en leert zelf. Overheden, onderwijsinstellingen, docenten/leerkrachten en studenten/leerlingen spelen allen voldoende in op de wensen van de samenleving en de kritische analyse daarvan. Goed onderwijs moet zich snel genoeg kunnen ontwikkelen op basis van nieuwe tendensen, positieve en negatieve ervaringen en (wetenschappelijke) bevindingen. Het succes hiervan hangt af van de beweeglijkheid van het onderwijssysteem en de mensen die daar deel van uitmaken.

De Vlor speelt zijn rol als strategische adviesraad door mensen en visies te verenigen. Het overleg biedt me de kans om een opvatting te geven en helpt me andere standpunten te begrijpen. Dat is absoluut nodig om van elkaar te leren en eventueel bij te sturen. Als alle argumenten op tafel worden gelegd en tot adviezen leiden, kan het bijna niet anders dat de kwaliteit, de redelijkheid en de rechtvaardigheid in het onderwijs beïnvloed worden.

 

Lees hier meer over de quote van de dag