Steven Van den Eynde

afgevaardigd bestuurder Federatie Centra voor Basiseducatie

voorzitter van de commissie Basiseducatie

Investeren in geletterdheid loont, letterlijk én figuurlijk. Daarom zet goed onderwijs in op brede geletterdheid.

Geletterdheid heeft een invloed op het zelfbeeld van mensen, hun interactie met anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid. De mate van geletterdheid geeft aan in welke mate een samenleving klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Willen we een samenleving waarin iedereen kansen krijgt, dan moeten we blijven inzetten op geletterdheid. Daarom zet goed onderwijs maximaal in op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen in technologierijke omgevingen. Goed onderwijs werkt bovendien samen met andere beleidsdomeinen om te komen tot een transversaal geletterdheidsbeleid.

Vanuit de commissie Basiseducatie wordt gestreefd om een krachtig geletterdheidsbeleid op de beleidsagenda te zetten en gestalte te geven. Adviezen uitgebracht door de Vlor over het 'Strategisch plan geletterdheid verhogen' en over 'Bouwstenen voor een slagkrachtig volwassenenonderwijs' zijn hiervan getuige. Geletterdheid werd ondertussen opgenomen als een cruciaal thema in de conceptnota 'Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang'.

 

Lees hier meer over de quote van de dag