Steven De Laet

coördinator pedagogisch begeleidingsdienst basisonderwijs OVSG

lid van de Raad Basisonderwijs

Relatie, competentie, autonomie motiveert!

Kwaliteitsvol onderwijs motiveert lerenden. Motivatie groeit als onderwijs er in lukt om relatie op te bouwen met de lerenden, competenties (h)erkent en doet groeien en autonome keuzes van de lerenden integreert in de werking.

'De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren' gaat sterk uit van deze gedachte (zowel naar leerlingen, leraren als scholen).

 

Lees hier meer over de quote van de dag