Simon Vermeersch

mandataris Vlaamse Vereniging van Studenten

lid van de werkgroep Financiering HO

Without Education, you're not going anywhere in this world.
Malcolm X

Deze quote moet zowat het levensmotto zijn van wijlen Malcolm X. Sinds zijn tijd in de gevangenis is de man steeds blijven leren. Altijd bereid om zijn eigen standpunten uit te bouwen en eventueel zelfs te veranderen. Het heeft hem zeker ergens gebracht. Idool van de zwarte burgerrechtenbeweging en frequent geciteerd; hij is één van die mensen geworden die 50 jaar na hun dood nog steeds gelezen en bestudeerd worden.

Ik zou veel kunnen zeggen over onderwijs en welke richting het uit moet. Deze quote koos ik uit vanwege mijn mandaat in de werkgroep financiering dat ik uitvoer voor de VVS. Ik geloof dan ook sterk in de democratisering van ons onderwijs, opdat elke Vlaming (en bij uitbreiding, Belg), de kans krijgt om ergens te geraken in deze wereld.

Wie democratisering zegt, zegt financiering. Die financiering loopt spaak, steeds meer mensen wagen de sprong naar hogere studies, steeds meer hebben we de ambitie om het niveau van alle scholen op te trekken. Ambitie laat zich blijkbaar niet altijd vertalen in budget en zo zien we dat de financiering per student daalt en dat er bovendien ferm bespaard wordt. Dit is een rem op de toekomst, onze toekomst.

Herinvesteren in onderwijs? De studenten zijn hier alvast voorstander van!

 

Lees hier meer over de quote van de dag