Sigrid De Vuyst

adjunct van de directeur (gezondheidsbeleid en clb) GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

lid van de commissie Onderwijs en Samenleving

It is easier to build strong children than to repair broken men
Frederick Douglas

Gezond en gelukkig zijn is een ambitieus (en ook mijn persoonlijk) streefdoel. Dit bereiken we echter niet van vandaag op morgen, maar vraagt dagelijks engagement en soms ook een duwtje in de rug. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, hebben niet alleen ouders, maar ook de school en het clb de belangrijke taak om kinderen en jongeren dit duwtje te geven in de richting van een gezonde levensstijl. Het maakt mij alvast gelukkig dat het GO! binnen de contouren van het pedagogisch project van het GO! in zijn scholen werk maakt van de optimale ontwikkeling op fysiek, mentaal én sociaal-emotioneel vlak. Hierbij houden we ook de brede focus: niet enkel onze leerlingen, maar ook onze personeelsleden verdienen een omgeving die een gezonde levensstijl stimuleert!

Ook de Vlor streeft naar deze 'sterke kinderen'! In de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor, waarvan ik sinds 2009 lid was, werkten onderwijs, de overheid en expertisecentra rond gezondheid intensief samen om het gezondheidsbeleid op school te faciliteren. Vandaag is deze commissie geïntegreerd in de commissie Onderwijs en Samenleving. Overleg staat hier centraal, of het nu om gezondheidsbevordering of om wereldburgerschap gaat. Samen willen wij een (preventieve) bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen die op scholen afkomen.

 

Lees hier meer over de quote van de dag