Samenwerking secundair volwassenenonderwijs met secundair onderwijs en externe partners

GO! Technisch Atheneum Zavelenberg en CVO Brussel

De secundaire school en het CVO slaan de handen in elkaar. Ze erkennen de verworven competenties van leerlingen uit het secundair onderwijs en laten ze hun diploma behalen in het volwassenenonderwijs.

Samenwerking tussen Crescendo CVO en PrOS (Positieve relaties Op School), project van CGG De Pont te Mechelen

Cursisten met psychische, sociale en/of maatschappelijke moeilijkheden kunnen via dit project laagdrempelige en gratis hulpverlening krijgen op school.  Daarnaast zullen ze ook hun nieuwe Edusprong-project over samenwerking met secundair onderwijs kort toelichten.

Sprekers:

  • Harald De Muynck (CVO Brussel)
  • Pieter Vielfont (KTA Zavelenberg)
  • Kevin Tassenoy (CVO Brussel)
  • Mariet Clauwers en Laura De Boeck (CVO Crescendo)

 

de presentaties van GO! Technisch Atheneum Zavelenberg en CVO Brussel volgen nog.