Registratie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Om een beter zicht te krijgen op de instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepstudenten, adviseert de Vlor de instellingen hoger onderwijs om die studenten eenvormig en transparant te registreren. Op die manier kunnen zijn een doordacht diversiteitsbeleid voeren.

De Vlor werkte daartoe al eerder een registratiesysteem uit dat hij in april 2015 actualiseerde.

Studenten met een functiebeperking nemen een speciale plaats in in het registratiesysteem. In het financieringsdecreet van 2007 heeft de overheid studenten met een functiebeperking gedefinieerd als ‘studenten ingeschreven bij het VAPH’. De Vlor is het daar niet mee eens. De groep studenten met een functiebeperking die ingeschreven is bij het VAPH, maakt immers slechts een fractie uit van de totale groep studenten met een functiebeperking. Zo zijn leerstoornissen niet erkend door het VAPH. Het registratiesysteem dat de Vlor voor studenten met een functiebeperking uitwerkte en vandaag in het merendeel van de instellingen hoger onderwijs gebruikt wordt, is een veel fijnmaziger systeem. De Vlor vindt niet dat registratie aan extra financiering gekoppeld moet worden, maar registratie geeft wel veel meer inzicht in de doelgroep en de faciliteiten die kunnen aangeboden worden. Dankzij het registratiesysteem van de Vlor kunnen in Vlaanderen ook cijfers verzameld worden die ook gebruikt kunnen worden voor internationale benchmarking.

Waarom een registratie van kansengroepen?

Beleidsaanbevelingen aan de overheid (advies)

Hoe registreren?

 • Formulier voor de instelling 
 • Attesteringsbundel auditieve functiebeperking 
 • Attesteringsbundel autismespectrumstoornis 
 • Attesteringsbundel chronische ziekte 
 • Attesteringsbundel ADHD 
 • Attesteringsbundel coördinatiestoornis 
 • Attesteringsbundel motorische functiebeperking 
 • Attesteringsbundel overige functiebeperking 
 • Attesteringsbundel ontwikkelingsstotteren 
 • Attesteringsbundel psychiatrische functiebeperking 
 • Attesteringsbundel ticstoornis 
 • Attesteringsbundel visuele functiebeperking 
 • Attesteringsbundel ontwikkelingsdysfasie

Attesteringsbundels functiebeperkingen (versie 2019):

download hier de Word-invulformulieren van de attesteringsbundels en de handleiding

download hier de Engelstalige versie van de registratieformulieren van studenten met een functiebeperking (met dank aan het SIHO)