Raymonda Verdyck

afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

lid van de Algemene Raad en het Vast Bureau

Education is one of the blessings of life, and one of its necessities
Malala Yousafzai

Deze uitspraak deed ze bij het ontvangen van de nobelprijs voor de vrede in 2014, en spreekt mij erg aan. Het geeft voor mij weer wat de essentiële opdracht is van ons onderwijs. Deuren openen, jonge mensen tot gelukkige, mondige, creatieve en moedige burgers laten opgroeien die bereid zijn samen te bouwen aan de toekomst. Een “blessing” waar ieder kind, iedere jongere waar ook ter wereld moet van kunnen genieten.

In ons land is het recht op onderwijs vertaald in leerplicht, een ongelooflijk geschenk voor de kinderen en jongeren in onze scholen. Het universele recht op onderwijs veronderstelt dat de samenleving in maximale ontplooiings- en participatiekansen voorziet voor elk individu, volgens zijn of haar mogelijkheden. Dit recht is voor het GO! onlosmakelijk verbonden met het nastreven van gelijke kansen en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting. Jammer genoeg maakt onderwijs vandaag deze opdracht nog onvoldoende waar. Kansarmoede, uitsluiting en segregatie bestrijden, werken aan een samenleving waar iedereen de kans krijgt zich te ontplooien en zijn plaats te vinden, en waarin iedereen goed en respectvol kan samenleven zijn belangrijke uitdagingen waar we voor staan.

Naast kansen bieden is de algemene ontplooiing tot volwaardige burgers een “necessity”. Wij willen in ons onderwijs inzetten op wat jongeren verbindt. Daarom is het voor ons ook zo belangrijk om alle jongeren samen met elkaar op de schoolbanken te zien. Leerlingen krijgen zo de kans om met elkaar op te groeien, niet naast elkaar. Onderwijs draagt zo bij aan een samenleving waarin mensen met elkaar samenleven, waar mensen elkaar écht ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect en over de grenzen van verschillen heen.

Zo maken we van onze scholen betekenisvolle leer- en leefomgevingen waar mensen elkaar écht ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect, en die zo bijdragen tot een meer rechtvaardige samenleving. Dat is onze maatschappelijke opdracht die vandaag meer dan ooit relevant is.

Die ambitie toon ik ook in mijn werk in de Vlor, waar ik de waarden van het pedagogisch project van het GO! meeneem in de samenwerking met collega’s uit verschillende geledingen van het onderwijsveld. Samen streven we naar kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, naar het maximaliseren van kansen door elke jongere de mogelijkheid te geven eigen talenten te ontplooien.

 

Lees hier meer over de quote van de dag