Raf De Weerdt

algemeen secretaris ACOD Onderwijs

lid van het Vast Bureau en de Algemene Raad

Verwondering is het begin van alle wijsheid
Aristoteles

‘Goed onderwijs’ is voor mij onderwijs dat er in slaagt kinderen, jongeren en andere lerenden boven zichzelf uit te laten stijgen. Onderwijs dat maakt dat jongeren zich ontwikkelen tot totale persoonlijkheden die sterk in onze maatschappij staan en daarbij empathie opbrengen voor anderen. Onderwijs dat vertrekt vanuit de verwondering en leidt tot een zoektocht naar wijsheid. Een wijsheid die niet uitgaat van het eigen grote gelijk, maar een wijsheid die ontstaat vanuit een dialoog met iedereen die in het leerproces betrokken is.

Ook bij het werk in de Vlor helpt verwondering om tot een genuanceerd advies te komen. Het streven naar meer rechtvaardigheid in ons onderwijssysteem vertrekt vanuit verwondering en soms ook vanuit verontwaardiging. Voor mij is dit streven een van de belangrijkste drijfveren om maximaal in te zetten op onze werking in de Vlor. Het belang van het onderwijs als maatschappelijke hefboom kan niet overschat worden.

 

Lees hier meer over de quote van de dag