Welbevinden van leerlingen. Lessen uit de crisis.

In het werkjaar 2020-2021 zoomde het overlegplatform 'Welbevinden en preventie van pesten op school' in op de impact van de coronacrisis op het welbevinden van leerlingen. Hoe voelen ze zich bij afstandsonderwijs? Hoe houden ze contact met leraren en medeleerlingen? Vinden ze de weg naar hulp indien nodig?

De leden van het overlegplatform deelden hun bevindingen over het welbevinden van kinderen en jongeren in coronatijden, elk vanuit hun perspectief, aangevuld met getuigenissen van externe organisaties als Awel. Dat leidde tot een rijke uitwisseling. Voortbouwend op de eerder ontwikkelde ‘antipestslang’ voor scholen, werden de lessen uit de crisis in een poster gepresenteerd.