Patriek Delbaere

algemeen directeur OVSG

lid van de Algemene Raad en het Vast Bureau

Goed onderwijs is kwaliteitsvol, op maat van de leerling en lokaal ingebed. Het geeft elke leerling alle kansen om zijn talenten te ontplooien. De leerlingen krijgen dat onderwijs in een open school.

Wat voor de ene leerling het beste onderwijs is, is dat niet voor de andere. Daar ben ik als vader van drie zonen die drie heel verschillende onderwijspaden hebben bewandeld, ook persoonlijk van overtuigd. Als onderwijssector is het onze opdracht om een breed aanbod te bieden, waarin elke individuele leerling de beste kansen krijgt om zijn talenten te ontplooien. De leerling staat centraal, en dat is geen holle slogan in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Leerlingen leren er om samen met de andere, in diversiteit, de samenleving te versterken en zichzelf te ontplooien.

De plek waar dat onderwijs wordt geboden, is een open school met een open karakter. Die school staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging, hun nationaliteit, hun seksuele voorkeur, gender of taal. De school erkent en respecteert de diversiteit van haar publiek en beschouwt dit als een meerwaarde. Ze grijpt alle kansen aan om verbondenheid te stimuleren, tussen de leerlingen, binnen een team en met de omgeving. Ze stimuleert de kritische dialoog over de levensbeschouwingen heen zodat leerlingen niet leren over elkaar maar van elkaar.

De gemeentelijke school is lokaal verankerd. De school is een kruispunt waar mensen van alle generaties – van baby tot grootouder – elkaar ontmoeten, naar de kinderopvang gaan, les komen volgen, werken, kunst of sport beoefenen, de bibliotheek bezoeken ... De gemeentelijke school heeft alle troeven om zich te ontplooien tot een échte brede school.

Maar lokaal verankerd zijn betekent niet dat je de wereld buitensluit. Integendeel, de gemeenteschool heeft een open blik op de wereld. Ze leidt leerlingen op tot mondige, kritische wereldburgers die zich goed voelen in de samenleving en er bewust aan deelnemen. Met het oog op de toekomst, maakt de school ecologische, duurzame en gezonde keuzes. De talentontwikkeling én het welbevinden van de komende generaties zijn de beste investering voor onze maatschappij.

De Vlaamse Onderwijsraad brengt alle belangrijke spelers in het onderwijsbeleid samen. Onderwijsverstrekkers, personeelsorganisaties en het maatschappelijke middenveld gaan in overleg en brengen advies uit over alle onderwijsregelgeving die er toe doet. Hieraan meewerken, plaatst OVSG op de kaart van het onderwijslandschap.

Lees hier meer over de quote van de dag