Oproep voor onderzoeksvoorstellen en praktijkvoorbeelden voor School ♡ onderzoek

Wil jij als onderzoeker of vanuit de praktijk een bijdrage leveren?

Voor onderzoekers

Tijdens de tweedaagse kan je op verschillende manieren in gesprek gaan met onderwijsprofessionals.

Je kan een of meerdere voorstellen indienen. We verwelkomen alle types van onderzoek met relevantie voor de praktijk: beleidsgericht, praktijkgericht, fundamenteel of actieonderzoek, kort- of langlopend, in het kader van een masterscriptie of van een lopend of afgerond doctoraatsonderzoek, al of niet met betrokkenheid van de praktijk, onderzoek door leraren(teams) zelf, ...

Meer informatie over de formats en het indienen van een voorstel.

Voor onderwijsprofessionals 

Heb je zelf een onderzoek in je klas of school opgezet, ben je zelf actief aan de slag gegaan met onderzoeksresultaten of heb je in het kader van (de toepassing van) een onderzoek actief samengewerkt met een onderzoeker, een collega, leerlingen, een pedagogisch begeleider, …? Deel dan je ervaringen met collega’s en onderzoekers op onze inspiratiedag. Wat heb je onderzocht, op welke wijze heb je dat aangepakt, waar heb je informatie gezocht, met wie heb je samengewerkt, wat heb je gedaan met je data, wat liep heel goed, waar liep je tegenaan, … en vooral: wat heb je ervan geleerd? Dat willen collega’s, pedagogisch begeleiders en onderzoekers graag horen.

Meer informatie over de formats en het indienen van een voorstel.

Voor intermediairen (pedagogische begeleiders, leerlingbegeleiders, ondersteuners, vakbondsafgevaardigden, … ) 

Als begeleider, ondersteuner, … heb je zicht op wat er in scholen leeft én heb je vaak heel wat interessante informatie over recent onderzoek. Daarom hebben we voor jou twee vragen:  

  • Ken jij een leraar, schoolteam of begeleider die zelf een onderzoek(je) in de praktijk opgezet heeft, die zelf actief aan de slag gegaan is met onderzoeksresultaten of actief samengewerkt heeft met een onderzoeker? Laat het ons zeker weten. Heb jij zelf samengewerkt met onderzoekende onderwijsprofessionals? Heb jij je eigen onderwijspraktijk onderzocht? Ook jouw verhaal is welkom. 
  • Ben je recent interessant Vlaams of Nederlands onderzoek tegengekomen dat relevant is voor de onderwijspraktijk? We horen het graag.  

Meer informatie over het format en het indienen van een voorstel.

Vul het inschrijvingsformulier in

en stuur het als Word-document uiterlijk op 3 december 2021 (de termijn werd een week verlengd) naar schoolhartjeonderzoek@ond.vlaanderen.be. Je kan meerdere voorstellen indienen per dag of je kan ook voor beide dagen een voorstel indienen. Opgelet: per formulier dien je maar één voorstel in.  

De ingediende voorstellen worden gelezen in functie van praktijkrelevantie en het interactief karakter. Uiterlijk op 14 januari 2022 hoor je of jouw voorstel geselecteerd is en ontvang je meer gerichte instructies over het format.