Nele Schroyen

stafmedewerker onderwijs Netwerk tegen Armoede

lid van de Raad Basisonderwijs, Raad Secundair Onderwijs en commissie Diversiteit Hoger Onderwijs

De thuissituatie van mensen in armoede en de schoolcontext zijn twee verschillende werelden, die ver van elkaar af staan, en elkaar niet begrijpen. En dat leidt tot uitsluiting.
Maria Hebbelinck, ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting en lid van een vereniging waar armen het woord nemen, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, Aalst

Ons onderwijs is volgens de metingen goed, maar wat betreft het wegwerken van sociale ongelijkheid kunnen we veel beter! De schoolkosten zijn te hoog, mensen in armoede zijn te veel een grote onbekende voor onderwijspersoneel, er is een te grote ongekwalificeerde uitstroom… Goed onderwijs is voor mij onderwijs dat gelijke kansen biedt aan iedereen, zonder financiële of andere drempels, zonder uitsluiting. Het belang van onderwijs voor mensen in armoede valt amper te overschatten. Ik zal weinigen onder jullie ervan moeten overtuigen dat een diploma, liefst één dat je potentieel zo goed mogelijk reflecteert, deuren kan openen. Het Netwerk tegen Armoede gelooft in onderwijs als hefboom voor gelijkwaardige participatie aan de maatschappij. Maar dan moeten we ook een gelijkwaardige participatie aan dat onderwijs kunnen realiseren. Als er zich veranderingen aandienen in het onderwijs, wordt de Vlor daarbij betrokken, en zo kunnen wij er mee voor zorgen dat de belangen van mensen in armoede verdedigd worden. Op die manier worden zij, die anders zelden gehoord worden, toch vertegenwoordigd in de verschillende raden, en brengen we de twee verschillende werelden uit het citaat dichter bij elkaar.

Als gedetacheerde leerkracht engageer ik mij om vanuit het Netwerk, met de essentiële input van de mensen zélf uit de verenigingen waar armen het woord nemen, het beleid mee vorm te geven – en dat kan o.m. bij de Vlor, waar participatie en constructief meedenken hoog in het vaandel worden gedragen. Daarom neem ik deel aan verschillende raden: basisonderwijs, secundair onderwijs, commissie diversiteit hoger onderwijs. Het onderwijsveld staat voor enorme uitdagingen, en die mogen we niet uit de weg gaan – we moeten juist nu zo doordacht mogelijk ondersteunen en meedenken.

 

Lees hier meer over de quote van de dag