Nancy Libert

adjunct-algemeen secretaris ACOD Onderwijs

lid van de Algemene Raad, de Raad Secundair Onderwijs en ondervoorzitter van de Raad Basisonderwijs

Een school is voor mij een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en toch veel van de anderen kan leren.

Het is belangrijk dat in een school een klimaat heerst waar iedereen weet dat hij zichzelf mag zijn; de mogelijkheden krijgt om zijn eigen talenten te ontdekken en zijn passie kan delen met anderen.

Laat ons beseffen dat we misschien wel allemaal hetzelfde willen, maar dat de manier waarop dit bereikt kan worden niet door iedereen op dezelfde manier wordt ingevuld. Op zich is dit geen enkel probleem, het is pas als men denkt dat EEN antwoord, HET antwoord is, dat problemen ontstaan.

Voor mij is welbevinden van personeel en leerlingen van cruciaal belang om tot leren te kunnen komen.

 

Lees hier meer over de quote van de dag