Miette Plessers

pedagogisch stafmedewerker Djapo

lid van commissie Onderwijs en Samenleving

The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.
Alexandra K. Trenfor

Djapo wil kinderen anders laten denken over en kijken naar wereld. Kinderen leren om bewust duurzame keuzes te maken is nodig als we van onze samenleving een duurzame wereld willen maken. Djapo werkt aan de hand van vaardigheden die kinderen helpen om anders naar de wereld te kijken en om die wereld beter te begrijpen: systeemdenken, creatief denken en filosoferen. Deze vaardigheden worden toegepast op duurzaamheidsthema’s zodat kinderen mee oplossingen kunnen bedenken voor een duurzame wereld.

De combinatie van vaardigheden en duurzaamheidsthema’s zorgt ervoor dat kinderen zelf leren denken over duurzaamheid, in plaats van dat hen verteld wordt wat te denken. Ze gaan zelf op onderzoek, geven zelf invulling aan waarden en bedenken zelf wat beter kan. Leren over duurzaamheid wordt zo ook duurzaam: kinderen krijgen tools in handen die hen ook later helpen om de wereld beter te begrijpen.

In de commissie Onderwijs en Samenleving tracht ik mee vorm te geven aan kwaliteitsvol onderwijs door van wereldburgerschapseducatie en gezondheidsbevordering een succesverhaal in scholen te maken.

Kinderen zijn van nature systeemdenkers, creatieve denkers en filosofen. Ze leggen automatisch verbanden, denken zonder blozen out of the box en stellen verwonderd de ene vraag na de andere. Dat is hoe kinderen leren. Dat is hoe hun brein werkt. Laat ons dat koesteren. Laat ons samen met hen kijken, zonder te zeggen wat ze moeten zien.

 

Lees hier meer over de quote van de dag