Mieke Vermeiren

chief expert Talent & Labormarket Flanders Region Agoria vzw

lid van de commissie Technisch en Beroepssecundair Onderwijs

Theorie blijft dode letter, als je ze niet meteen toepast.
Koen Bertels, Vlaams professor aan de Technische Universiteit van Delft

Kennen en kunnen moeten hand in hand gaan, een absolute must om te kunnen functioneren in het latere bedrijfsleven. Ook soft skills zoals kunnen samenwerken in (zelf)sturende teams, verantwoordelijkheid opnemen, meewerken aan innovatieve projecten, vlot kunnen omgaan met veranderingen en bereid zijn om voortdurend bij te leren, ... zijn voorbeelden van wat werkgevers uit de technologische sector van hun toekomstige werknemers verwachten. Het zijn trouwens competenties die je ook in je persoonlijk leven goed kan gebruiken. Er is dus nood aan een andere invulling van (STEM)onderwijs: gedreven leraren brengen niet alleen de theorie, maar ook de concrete toepassingen. Daarvoor is voortdurende professionalisering nodig! Jongeren leren interactief samenwerken en worden betrokken bij het zoeken van innovatieve oplossingen. Duaal leren wordt een kwalitatieve, algemeen verspreide leervorm binnen het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs en ICT wordt geïntegreerd in de leermethodes, zodat jongeren met goesting naar school gaan. Om dit te realiseren zullen onderwijs en arbeidsmarkt als partners intensief moeten samenwerken, want beide hebben een gedeelde verantwoordelijkheid.

Vanuit de betrokkenheid van de technologische sector bij het thema 'aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' kan ik die spirit uitstralen en verdedigen. Er is immers nog veel werk aan de winkel.

 

Lees hier meer over de quote van de dag