Lut Gemis

opleidingscoördinator Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde Hasselt

lid van de werkgroep Zorgberoepen

I place great hope in the power of young people to shape our futur.
United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon

De jeugd is onze toekomst, het is belangrijk om daarin te investeren! Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe kijken we binnen enkele jaren naar de tijden die we vandaag beleven?

Het onderwijs is de plek bij uitstek om jongeren voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Het is één van de hoekstenen van onze samenleving: jongeren verwerven er niet alleen kennis, ze leren er eveneens hun persoonlijkheid ontwikkelen. Wij, het personeel in het onderwijs, zijn er om hen sleutelvaardigheden bij te brengen waardoor ze kunnen participeren aan de snel veranderende samenleving.

In het uitwerken van projecten hoort de betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen centraal staan. Daarnaast is het essentieel oog te hebben voor diversiteit in al zijn aspecten. Alle jongeren moeten de kans krijgen om zich te ontplooien, iedereen verdient zijn plaats in het onderwijs. Niet iedereen moet excellent zijn, elke jongere is uniek en waardevol op zijn manier. Die eigenheid moeten we stimuleren: ieders mening respecteren en leren omgaan met meningsverschillen zal nog belangrijker worden in de maatschappij van morgen.

Op de Vlor komen mensen uit gevarieerde ervaringsvelden samen, ieder met zijn eigen kijk. Ook hier mag het verschil in mening geen struikelblok vormen. Door dilemma’s te bespreken vanuit verschillende invalshoeken, komen we tot nieuwe inzichten en kunnen we een beleid uitstippelen voor de toekomst. Of anders gezegd: ‘Delen van ervaringen is vermenigvuldigen van mogelijkheden’.

 

Lees hier meer over de quote van de dag