Lucia De Haene en Ilse Derluyn - Vluchtelingenkinderen op school. De gevolgen van trauma

Artikel:

Deze bijdrage is gebaseerd op: De Haene, L., Loots, G., & Derluyn, I. (2015). Vluchtelingenkinderen en -jongeren. In: Grietens H., Vanderfaillie J., Maes B. (Eds.), Handboek Jeugdhulpverlening - Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen. Leuven: Acco, p. 367-396.