Luc De Man

gewezen hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

voorzitter van de Raad Secundair Onderwijs

'Goed onderwijs is zo goed als we zelf zijn'

Goed onderwijs is zo goed als we zelf zijn: alle lerende onderwijsgenieters met hun verwachtingen, hun persoonlijkheid en inzet, hun sociale omgeving; alle lerende schoolteams met hun visie over mens en samenleving, hun teamspirit, hun motiveringscapaciteiten, hun innovatief vermogen en incasseringsvermogen; de gehele samenleving die veel verwacht en gelijke kansen blijft geven opdat iedereen zijn plaats vindt in een steeds evoluerende wereld. Het zoeken naar gelijke kansen is m.i. niet anders dan een door de rede bepaalde noodzakelijke maatschappelijke opdracht, niet door een emotioneel ervaren drang. (Met een knipoog naar Typhoon, Nederlandse rapper: 'liefde is zo goed als je zelf bent')

Als voorzitter van de Raad Secundair Onderwijs bij de Vlor ervaar ik dat de drie actoren een rol spelen in de invulling van goed onderwijs: de lerenden, de onderwijsverstrekkers (koepel/net, schoolbeleid, leerkrachtenteams) en de samenleving waarvan zij een opdracht krijgen om onderwijs conform haar aspiraties en tijdbeeld vorm te geven. Die drie hebben een verantwoordelijkheid in het kwaliteitsverhaal. Ze hebben spreekrecht en antwoordplicht op de vraag ‘wat is goed onderwijs?’ Die ruimte wil ik mogelijk maken in het forum dat Vlor heet opdat we samen strategische adviezen kunnen formuleren naar het onderwijsbeleid dat politieke verantwoordelijkheid draagt voor dat goed onderwijs.

 

Lees hier meer over de quote van de dag