Lieven Boeve

directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

lid van de Algemene Raad en het Vast Bureau

Kwaliteitsvol onderwijs is meer dan louter opleiding

Onderwijs vormt mensen tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Leren leren, leren werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand. Vorming rust kinderen, jongeren en volwassenen toe voor de steeds complexere wereld van vandaag en morgen. Ze leren deze wereld ontdekken en bekwamen zich om met engagement, kritische zin en creativiteit erin aan de slag te gaan. Een goede school draagt zorg voor de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.

 

Lees hier meer over de quote van de dag