Lies Verhetsel

beleidsmedewerker jongeren Sensoa

lid van de commissie Onderwijs en Samenleving

Goed onderwijs laat iedereen in zijn waarde en doorbreekt tegelijk taboes.

Onze maatschappij is steeds superdiverser en de school is de eerste plaats waar dat zichtbaar is. Deze superdiversiteit zorgt voor een veelheid aan waarden en normen. Sommige taboes ontstaan. Zo vinden sommige scholen het moeilijk om nog relationele en seksuele vorming een plaats te geven. Dat is jammer, want juist die jongeren die thuis niet over relaties en seksualiteit kunnen praten, zouden erg veel baat bij die vorming hebben.

Mijn rol is om signalen over relationele en seksuele vorming in het Vlaamse onderwijs door te geven aan de commissieleden en omgekeerd om te leren van ervaring van de commissieleden. Daarnaast zorg ik, waar relevant, dat de visie van Sensoa en partners gereflecteerd is in de adviezen van de commissie.

 

Lees hier meer over de quote van de dag