Lies Van Rompaey

coördinator van de studie- en communicatiedienst Christelijk Onderwijzersverbond (COV)

lid van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid, lid van het overlegplatform Onderwijs en Mediawijsheid

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
Thé Lau

De kinderen die vandaag opgroeien, zijn wereldburgers. Ze zijn op de hoogte van wat er in alle hoeken van onze aarde gebeurt. De meest wonderlijke en meest gruwelijke beelden komen zij aan zij aan hun netvlies voorbij. Diversiteit is hun realiteit. Er mee leren leven is niet altijd evident.

In de Commissie Internationaal onderwijs- en vormingsbeleid van de VLOR hechten we veel belang aan die internationaliseringstendensen. Lees het recentste advies van de commissie er maar eens op na. Hoe kan ons onderwijs jongeren leren leven en functioneren in een mondiale samenleving, waarin de snelle technologische evoluties het mogelijk maken om netwerken uit te bouwen over de hele wereld, waarin lokale politieke beslissingen afhangen of beïnvloed worden door internationale akkoorden, waarin interculturele competenties onmisbaar worden? Een niet te onderschatten opdracht.

Als vertegenwoordiger van de onderwijsvakbond COV maak ik om verschillende redenen graag deel uit van deze commissie. Het is om te beginnen razend interessant om kennis te maken met de vele internationale studies die netjes en gestructureerd worden doorgegeven en/of voorgesteld aan de leden van de commissie. Verder groeit het besef dat het Vlaams onderwijs al lang niet meer alleen vanuit het Vlaams departement Onderwijs vorm wordt gegeven. Ook Europa heeft een flinke vinger in de pap te brokken. In de commissie Internationaal volgen we de intenties en regelgevingen van Europa op de voet en proberen we op gezette tijden via een advies (al dan niet op eigen initiatief) het gevoel van democratisch deficit dat ons af en toe bekruipt, van ons af te schrijven. Onderwijs is geen eenheidsworst. Leraren doen ertoe. En onderwijs is meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het zijn die overtuigingen die de debatten en discussies in de commissie kruiden. En dat smaakt.

Dezelfde drang om te blijven zoeken naar en te werken aan een uitstekend en evenwichtig gekruid onderwijs voor alle kinderen, voel ik op het overlegplatform Onderwijs- en mediawijsheid en in de werkgroep Onderwijsonderzoek. De inbreng van zovele deskundige mensen uit het brede middenveld van Vlaanderen, heeft mijn blik op onderwijs en op de hele samenleving aanzienlijk verruimd.

Lees hier meer over de quote van de dag