Leren en Werken: "Talenten van jongeren niet zomaar aan de kant schuiven"

De Vlaamse Onderwijsraad werkt volop aan een actieplan voor jongeren uit Leren en Werken (deeltijds beroepssecundair onderwijs) die uit de boot dreigen te vallen bij de inkanteling in duaal leren. Vanaf 2025 moeten alle leerlingen die arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn in duaal leren terecht kunnen. Voor wie dat (nog) niet het geval is, is er de aanloopfase. Voor leerlingen die nog niet arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn, dreigt schooluitval. Voor hen werkt de Vlor aan een actieplan. “Wij zijn blij dat de Vlor die handschoen opneemt”, zeggen directeur Wolf Vlaeminck en pedagogisch coördinator Anja Vermeulen van CLW Kortrijk. “Het is heel dringend nodig.”

CLW Kortrijk krijgt dagelijks een heel divers publiek over de vloer. “Jongeren met dromen en ambities”, zegt Anja. “Maar soms ook met een stevige rugzak. De overgrote meerderheid van onze leerlingen wil echt iets maken van hun leven, maar tegelijk botsen ze op drempels: moeilijke gezinssituatie, psychosociale problemen, armoede, taalbarrière, … Daarom proberen we voor elk van hen een individueel traject uit te tekenen, in kleine klasgroepen en met permanente evaluatie. Een leerling moet daardoor nooit zijn jaar overdoen als hij een periode uitvalt, maar kan het traject hervatten. Stap voor stap zien we onze leerlingen openbloeien. Het nieuwe systeem van duaal leren laat echter niet toe om ons op deze manier te organiseren.”

Het zwarte gat

“Van onze 400 leerlingen schat ik dat er 200 tot 250 in duaal leren zullen terecht kunnen, inclusief de aanloopfase”, legt Wolf uit. “Zij zijn voldoende arbeidsbereid en arbeidsrijp en zullen, als alles goed verloopt, werken binnen een leerovereenkomst aan 600 à 700 euro per maand. Ondernemingen willen daarvoor ook een return, dus duaal leren is enkel weggelegd voor die jongeren die al stevig in hun schoenen staan en sterk zijn in hun vakgebied. Dat die jongeren een ambitieuze leerweg aangeboden krijgen, vind ik een goede zaak. Ik maak me wel grote zorgen over die ca 150 andere leerlingen. Moeten we hen dan niet toelaten tot onze school omdat de overheid in het nieuwe duaal leren niet voldoende omkadering, tijd en ruimte of zelfs geen kwalificerend traject voorziet? Moeten we de jarenlange opgebouwde expertise overboord gooien? Voor hen dreigt in 2025 het zwarte gat.”

“Nochtans zit daar heel wat talent tussen”, benadrukt Anja. “Ik heb hier jongeren zien passeren die in het begin amper naar school te krijgen waren. Met veel empathie, tijd én ambitie hebben we die toch op weg gekregen. Nu zie ik hen soms in de regio aan de slag als ondernemer die zelf leerlingen van bij ons stage laten lopen of die hen via een leercontract aangeworven hebben. Dat bewijst voor mij dat we veel talent dreigen te verliezen. Voltijds onderwijs is voor hen geen optie, dus dan rest er alleen nog ongekwalificeerde uitstroom. We hebben absoluut nood aan een traject dat ook die jongeren aan een kwalificatie helpt, zodat ze een toekomst kunnen uitbouwen en kunnen bijdragen aan de maatschappij.”

Het actieplan van de Vlaamse Onderwijsraad voor deze doelgroep wordt verwacht op 14 maart.