KOOGO

De Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs 

De hoofdopdracht van de ouderkoepel KOOGO bestaat erin ouders, ouderwerkingen en ouderraden te informeren, te sensibiliseren, te ondersteunen en te begeleiden. Op beleidsniveau vertegenwoordigt de koepel de stem van de ouders en behartigt hij de belangen van alle ouders. Bij conflicten tracht KOOGO om via bemiddeling opnieuw een samenwerking te realiseren tussen ouders en de school of binnen ouderwerkingen.

KOOGO in de Vlor

Door het ondersteunen en begeleiden van ouders en ouderwerkingen, het overleggen met belangengroepen en het organiseren van doelgerichte bevragingen capteert KOOGO de stem, de bezorgdheden en de standpunten van de ouders. Om tot zijn inzichten te komen, gaat de ouderkoepel eveneens in overleg met belangrijke middenveldorganisaties. KOOGO neemt deze input samen met de recentste inzichten rond ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vanuit wetenschappelijk onderzoek mee naar de overlegtafel op de Vlor.

Onze inbreng in de Vlor vertrekt vanuit ons motto ‘Ouders maken mee school’. KOOGO wil alle ouders een stem geven op beleidsniveau om via deze vertegenwoordiging de ouderparticipatie naar het hoogste niveau te tillen.
Hannelore Lambrighs, vertegenwoordiger van KOOGO in de Vlor
Hannelore Lambrighs KOOGO