Koen Stassen

stafmedewerker Vlaamse Onderwijsraad

Education is really aimed at helping students get to the point where they can learn on their own.
Noam Chomsky
koen stassen

Er wordt heel veel gesproken over het belang van levenslang leren in een snel veranderende samenleving. Noam Chomsky geeft met deze quote aan dat we dat niet zomaar kunnen verwachten van burgers, ze moeten daartoe in staat zijn. Dat kan door een onderwijs dat je prikkelt om te leren, dat je op ontdekkingsreis stuurt, dat je een referentiekader biedt, dat je leert om stelling in te nemen. Hiermee geeft Chomsky ook aan dat leren an sich belangrijk is en niet altijd in functie moet staan van iets.

De Vlor is een erg rijke omgeving om te werken. Je moet je inwerken in heel uiteenlopende dossiers en je leert die vanuit alle mogelijke invalshoeken kennen door de standpunten van de leden. Een van de rode draden in heel wat discussies is het belang van een brede vorming in het onderwijs. Het is net die brede basis die de beste garantie biedt op levenslang leren en op een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

 

Lees hier meer over de quote van de dag