Karine De Gendt

pedagogisch begeleider Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

lid van de verenigde commissies Aso, Tso, Kso, Bso en lid van de commissie Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt

I am still learning
Michelangelo

Levenslang leren, een begrip dat je veel hoort in onze huidige maatschappij, maar nog niet altijd evident of doorleefd is.

Alle leerlingen, studenten, cursisten op hun eigen tempo, met herkenning van eigen talenten laten inzien dat levenslang leren een noodzaak is om stand te houden in onze complexe maatschappij. In de verenigde commissies tracht ik ook stil te staan bij de verscheidenheid van het leren bij jongeren en in de commissie OVA bij de aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt. Hoe kan de arbeidsmarkt het levenslang leren mee ondersteunen in samenwerking met onderwijsinstanties?

 

Lees hier meer over de quote van de dag