Kaat Delrue

opleidingsdirecteur bachelor en bachelor na bachelor in het onderwijs Arteveldehogeschool

voorzitter commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen

ALLE kinderen en jongeren vleugels geven

Gewoon begaafde, Nederlandstalige, monoculturele leerlingen zijn vaak het uitgangspunt voor onderwijs, maar het zijn de talenten en de mogelijkheden van de leerlingen die het vertrekpunt moeten vormen. Dit betekent dat diversiteit niet als een 'speciaal' of 'uitzonderlijk' gegeven moet gepercipieerd worden, maar wel als een normale dagelijkse vanzelfsprekendheid. Op die manier kunnen we ALLE leerlingen zo ver mogelijk brengen, volgens eigen kunnen. Student-leraren moeten van bij de aanvang van de opleiding op die manier leren kijken naar kinderen, jongeren en onderwijs en de leerlingen vleugels geven. Dit is redelijkheid en rechtvaardigheid van onderwijs.

In de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen is het uitgangspunt dat we voor ALLE leerlingen zo goed mogelijk onderwijs willen bieden. Vaak wordt te snel uitgegaan van een monocultureel en mono-linguïstisch onderwijsmodel. Zo lang we van diversiteit moeten spreken, en het leerlingen, student-leraren moeten leren, betekent dit dat het nog steeds niet als een normaliteit wordt ervaren. Ik wil mij daar heel graag voor inzetten.

 

Lees hier meer over de quote van de dag