Julie Meurrens

stafmedewerker Onderwijs Rode Kruis-Vlaanderen

lid van de commissie Onderwijs en Samenleving

Kinderen leren tellen is goed, maar hen leren wat telt is het beste.
Bob Talbert

Dit citaat sprak me onmiddellijk aan net omdat het voor mij de kern van het onderwijs weergeeft. Jongeren krijgen tijdens hun schooljaren ontzettend veel informatie over zich heen. Binnen deze omgeving is er veel ruimte om te leren. Zij kunnen hun kennis en vaardigheden ontwikkelen zodat zij later meer mogelijkheden hebben in het leven. Goed onderwijs gaat verder dan deze overdracht van informatie. Het is belangrijk een omgeving te creëren waar leerlingen datgene ontdekken wat echt telt in het leven. Alles wat onderwijs aanbiedt moet een meerwaarde zijn. Het moet niet alleen bijdragen aan geluk, gezondheid en het welbevinden, maar ook kansen bieden. Leerlingen moeten er iets aan hebben, nu én later.

Dit is nu net waar de commissie Onderwijs en Samenleving naar streeft. Dankzij de Vlor komen verschillende partners rond gezondheidsbevordering samen en wordt er kennis en expertise uitgewisseld. Door dit overleg trachten wij jongeren duidelijk te maken wat echt belangrijk is in het leven. Jongeren zelfredzaam maken is een belangrijke rol voor Rode Kruis-Vlaanderen. Dankzij de contacten met andere gezondheidsorganisaties kunnen wij beter inspelen op deze doelgroep en onze eerstehulpopleidingen beter op hen afstemmen. Wij trachten samen aan de tonen wat belangrijk is, niet alleen binnen maar ook buiten de schoolmuren.

 

Lees hier meer over de quote van de dag