Jonathan Hooft

voorzitter 2015-2016 Vlaamse Vereniging van Studenten

lid van de Algemene Raad, Vast Bureau en diverse werkgroepen

We horen vaak over de rechten van een democratie, maar de grootste verantwoordelijkheid ervan is participatie.
vertaalde quote van Winston Marsalis

Een missie die ik het afgelopen jaar deelde met de Vlor is het streven naar rechtvaardig, democratisch onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs, toegankelijk voor iedereen die dat wil, moet onze grootste prioriteit blijven in deze tijden van besparingen en de recente verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Alleen wanneer elke betrokken actor actief participeert in beleidsvorming, kunnen deze kernwaarden op een gepaste manier behouden blijven. Het recht op inspraak komt echter ook met de plicht constructief samen te werken en steeds de consensus na te streven over de grenzen van het eigenbelang. Een plicht die de Vlor zeer nadrukkelijk wil vervullen in elk dossier.

Als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten kon ik dit jaar in verschillende raden van op de eerste rij ervaren dat participatie in ons onderwijsbeleid niet alleen een belangrijke verworvenheid is. Het is ook een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor ons als koepelvereniging van de Studentenraden om op elke vergadering een geïnformeerde mandataris aanwezig te hebben. Maar ook de Vlor kiest ervoor onze participatie en inbreng als verantwoordelijkheid op te nemen en ons als studenten, samen met de scholierenkoepel, letterlijk op de eerste rij te plaatsen. Op deze manier kunnen we als studenten op een waardevolle manier bijdragen aan het Vlaamse onderwijsbeleid.

 

Lees hier meer over de quote van de dag