John Maes

beleidsmedewerker algemeen directeur Thomas More

lid van de werkgroep Modernisering Einddoelen

Inspireren en laten inspireren: de match voor goed onderwijs

Stel dat we een kader zouden creëren dat gebaseerd is op de school als complementair geheel. Een school waarin een geheel van waarden, kennis en vaardigheden en persoonlijkheden interacteert. Stel dat dit kader gericht is op het samenleven nu en op het vorm geven van de samenleving morgen met alle nodige bagage en nog te ontwikkelen expertise. Stel dat leraren in scholen samen met hun leerlingen inspirators zijn vanuit hun eigen zekerheden maar ook vanuit hun eigen zoektocht. Stel dat dit kader gericht is op het creëren van een omgeving waarin leerlingen zichzelf motiveren en laten inspireren door gewaardeerde onderwijsmensen. Geen talent mag verloren gaan, iedereen springt hoger door de andere. Die andere ben jij. Stel dat het onderwijsveld dit kader echt realiseert, mogen we dit dan het kwaliteitskader voor goed onderwijs noemen?

 

Lees hier meer over de quote van de dag