Isabel Rots

stafmedewerker studiedienst en redactie COV

lid van de Raad Basisonderwijs en lid van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid

Een leraar raakt de eeuwigheid en weet nooit waar zijn invloed zal stoppen
Confucius

Deze quote zet de waardering voor het werk van leraren in de kijker. Ik verbaas me er vaak over. De samenleving verwacht erg veel van leraren. Sommigen zeggen: te veel. Maar veelzijdige jonge mensen die leraar willen worden, krijgen nog steeds de vraag of ze niet ‘hoger’ moeten mikken. Bizar, toch?

Goed onderwijs gaat niet over leren, maar over onderwijzen. Kinderen kunnen vandaag overal en op elk moment leren. Als het alleen om leren gaat, hebben we dan nog scholen nodig? Uiteraard heeft onderwijs een kwalificerende rol. Maar goed onderwijs is ook altijd een proces van socialisatie en persoonsvorming. De kunst is om de drie domeinen in balans te brengen. Dat toont hoe complex en bijzonder het werk van leraren is. Goed onderwijs is nooit een technische kwestie van het inzetten van de juiste middelen om de opgelegde doelen te bereiken. Goed onderwijs wordt gedragen door de ‘persoon’ van de leraar vanuit de geëngageerde zorg voor het kind als persoon. Leraren geven les én levensles. Ze scheppen mogelijkheden voor kinderen en jongeren om de ontwikkelingen in onze samenleving kritisch te bevragen en hierover een eigen mening te vormen. Leraren blijven in het hoofd van hun leerlingen zitten, vaak een leven lang.

Via de Vlor krijg ik de kans om beleidsontwikkelingen in onderwijs kritisch te bevragen en mee te adviseren. Het streven naar consensus in een veelheid aan perspectieven is bijzonder verrijkend én belangrijk. In de Raad Basisonderwijs overleggen we in een erg positieve, constructieve sfeer. Over de verschillende geledingen heen vinden we elkaar in de visie dat goed basisonderwijs inzet op een doelgerichte, brede en geïntegreerde vorming in alle ontwikkelingsdomeinen. Een hoogtepunt was het symposium “Troeven van de basisschool” met inbreng van leraren, directeurs, ouders, leerlingen… Knap dat we als Raad Basisonderwijs - voorbij het pure advieswerk - de schijnwerpers zetten op de schitterende dingen die er elke dag gebeuren in zoveel klassen en in zoveel scholen.

 

Lees hier meer over de quote van de dag