Harry Martens

ere-rector Universiteit Hasselt

algemeen voorzitter Vlor

Goed onderwijs is een recht voor iedereen; het is het fundament van een rechtvaardige samenleving

We leven in tijden van besparingen en ook het onderwijsbudget – het grootste van de Vlaamse begroting - wordt kritisch bekeken. Het is daarom goed om regelmatig in herinnering te brengen waarom de overheid zoveel geld spendeert voor onderwijs. Het onderwijsbudget weerspiegelt een bewuste politieke keuze. Het geeft aan welke samenleving we graag zouden willen.

Wij zijn in belangrijke mate wie wij zijn door het onderwijs dat we genoten hebben. Onderwijs biedt ons kansen op individuele ontplooiing, maar helpt ook de gemeenschap creëren waarin we graag leven. Het debat over de eindtermen bevestigt de hoge verwachtingen die men ten aanzien van het onderwijs heeft.

Onderwijs is de belangrijkste weg voor sociale mobiliteit. Los van afkomst en financiële situatie in het gezin kan onderwijs gelijke kansen creëren en zo een samenleving die men als rechtvaardig ervaart. Economen zijn het er over eens dat onderwijs één van de best renderende investeringen is die een overheid kan doen om ons in deze turbulente tijden weerbaar te maken en onze toekomstige welvaart veilig te stellen.

Het onderwijs heeft een traditie van regelmatig overleg tussen alle stakeholders. Efficiënt beleid komt maar tot stand met inbreng van veel deskundigheid uit het onderwijsveld, maar ook door een zo groot mogelijk draagvlak te verwerven bij andere belangrijke stakeholders, door goed te luisteren naar de scholieren, de ouders, de vakbonden, de werkgevers, de middenveldorganisaties, …

De Vlor heeft een centrale rol in het organiseren van dit overleg en adviseert de overheid in het vormgeven van haar onderwijsbeleid. “Wijs beleid door overleg” noemen we het in de Vlor en dat doen we dus al 25 jaar met grote inzet van de voorzitters en leden van de vele raden en werkgroepen en ondersteund door een deskundige staf!

Lees hier meer over de quote van de dag