François De Smedt

directeur coördinatie Scholengemeenschap Meise

lid van de Raad Basisonderwijs

Een school die kan inspireren, laat kinderen krachtig leren.

De belangrijkste opdracht van het onderwijs is vanzelfsprekend om kinderen alle ontwikkelingskansen te geven. Elk kind heeft een eigen 'leerplan'. Kinderen zijn leer- en nieuwsgierig. Zij willen graag waardevolle dingen leren die zij zelf belangrijk vinden en die hen kunnen helpen in hun groei- en leerproces. De maatschappij is in volle evolutie en kijken in de toekomst is een avontuurlijke uitdaging. Als leerkracht en als schoolteam is het altijd opnieuw een boeiende zoektocht om in te spelen op de noden en mogelijkheden van alle kinderen met elk hun eigen verhaal. Daarom kunnen scholen er vooral voor zorgen dat kinderen zelf hun weg vinden als volwaardig lid van de maatschappij vandaag en morgen.

Met kernachtige en realistische ontwikkelingsdoelen en eindtermen en een helder leerplan kan een schoolteam gelijkgericht werken. Het schoolwerkplan, de handboeken en handleidingen kunnen een hulpmiddel zijn, maar geen keurslijf. De maatschappelijke druk is groot om door het onderwijs alle actuele problemen op te lossen; kinderopvang, discriminatie, terreurdreiging, drugspreventie, …

Scholengemeenschappen en bestuurlijke optimalisatie kunnen maar één bedoeling hebben: de ondersteuning en versterking van de plaatselijke school met een lerend schoolteam en leerkrachten die gedreven kunnen groeien in onderwijzen. Het kan niet de bedoeling zijn om kinderen, leerkrachten en scholen te betuttelen, maar in tegendeel om hen alle kansen te geven. Een goede omkadering om de kerntaken van het basisonderwijs mogelijk te maken en flexibel uit te bouwen is dan een absolute voorwaarde.

Het boek: 'De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren' is een goede inspiratiebron.

 

Lees hier meer over de quote van de dag