Bijdrage studiedag 'Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs over de onderwijsloopbaan van jongeren'