Europees herstelplan: kansen voor financiering Vlaamse onderwijs?

Op 15 juni 2020 bezorgde de Vlor een brief aan onderwijsminister Ben Weyts met de vraag om te bekijken of de initiatieven die de Europese Unie neemt in het kader van Europees herstelplan, ook kansen biedt om het Vlaams onderwijs te financieren. De Vlor ziet zelf potentieel in:

  • een proefproject dat 50 miljoen euro voorziet voor investeringen in onderwijs, opleidingen en vaardigheden (S&E Pilot);
  • nieuwe regelgeving en financiële steun voor de duurzame renovatie van openbare gebouwen (zoals schoolgebouwen).