Engagementsverklaring: diversiteit als meerwaarde in het hoger onderwijs.

Diversiteit binnen hoger onderwijs is reeds lang een vast aandachtspunt voor de Vlor. In navolging van het leerplichtonderwijs ondertekenden de hoger-onderwijspartners in mei 2005 een engagementsverklaring over diversiteit als meerwaarde in het hoger onderwijs. De Vlor engageerde zich daarop om de instellingen hoger onderwijs op regelmatige basis een ontmoetingsplatform te bieden om ervaringen uit te wisselen over hun diversiteitsbeleid. Het leerplichtonderwijs heeft inmiddels een geactualiseerde engagementsverklaring die onderwijsverstrekkers gebruiken als basis om te werken rond diversiteit.