Droevig afscheid van Goele Cornelissen

Met veel verdriet vernemen wij het overlijden van Goele Cornelissen, hoofd studiedienst van COC.

Wij herinneren ons Goele als een gedreven en zeer gewaardeerd lid van de Vlaamse Onderwijsraad. Ze bracht een schat aan kennis binnen, verdedigde op een gedreven manier haar punt en droeg op die manier bij tot de kwaliteit van onze adviezen en van het onderwijsdebat. Ze droeg de Vlaamse Onderwijsraad een warm hart toe en we zullen haar plek aan onze tafel missen.

Ons medeleven gaat uit naar haar collega’s van COC en in het bijzonder naar haar gezin en haar geliefden. Naast collega was Goele immers een toegewijde moeder, partner, dochter en vriendin. Het verdriet is onmetelijk voor hen, die haar hebben bijgestaan in de ongelijke strijd. We hopen dat hun nabijheid haar heeft kunnen dragen. We wensen hen veel sterkte.