Didier Pollefeyt

vicerector Onderwijs KU Leuven

lid van de werkgroep Flexibilisering en werkgroep Internationale Tendensen Hogeronderwijsbeleid

Een universiteit dialogeert met de toekomst

Universiteiten lopen voorop op de toekomst. Ze lossen problemen op en voorkomen dat er andere ontstaan. Het mooie is dat universiteiten vanuit de dialoog met de toekomst, ook op een inspirerende manier toekomstige generaties uitdagen. In opleidingen ontstaat een intense wederzijdse dynamiek tussen jonge mensen en de toekomstdromen die ze hebben, enerzijds en onderzoekers die die met hun werk de toekomt gestalte geven, anderzijds. In die dialoog vormen opleidingen jonge mensen tot wie ze willen zijn. Zo rusten universiteiten jongeren toe om geïnspireerd vanuit hun opleiding, zelf ook op een zinvolle manier bij te dragen aan de toekomst van onze samenleving.

 

Lees hier meer over de quote van de dag