Brigitte Pycke

pedagogisch adviseur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

lid van de Raad Secundair Onderwijs, voorzitter van de commissie Onderwijs en Samenleving

Jij mag zijn zoals je bent, om te worden die je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw wijze en op jouw uur.
Anna Terruwe

Ik vind het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de talenten bij de jongere en de verdere ontwikkeling van deze talenten. Elke jongere verdient zijn plek in onderwijs. Zowel jongeren die reeds goed weten welke dromen en ambities ze nastreven als jongeren die nog zoekende zijn in hun levenspad moeten een plaats in onderwijs kunnen vinden.

Het is fijn samen te werken op de Vlor, bijvoorbeeld in de Raad Secundair Onderwijs, met mensen uit verschillende geledingen van het onderwijsveld. Ze kijken elk vanuit hun ervaringen met jongeren, hun eigen aandeel in onderwijs. Ze delen hun bezorgdheid voor de talentontwikkeling van, de kansen voor, de kwetsbaarheid van de jongere en de leraren die het elk dag opnieuw waarmaken.

In de commissie Onderwijs en Samenleving, waar nu de focus ligt op gezondheidsbevordering en wereldburgerschap, is o.a. het omgaan met diversiteit in al zijn aspecten een meerwaarde. Het welbevinden van jongeren is een basisvoorwaarde om te kunnen leren en groeien in een steeds evoluerende samenleving.

Lees hier meer over de quote van de dag