Bert Hoogewijs

algemeen directeur Hogeschool Gent

lid van de Raad Hoger Onderwijs

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
Antoine de Saint-Exupéry

Als hogeronderwijsinstelling hebben we de kerntaak om te helpen meebouwen aan de maatschappij van de toekomst. Ons onderwijs is daarom geen statisch, maar een dynamisch gegeven. In die zin is de boodschap van Antoine de Saint-Exupéry duidelijk: als we de toekomst niet alleen willen voorzien, maar er ook zelf willen aan werken, dan moeten we ook opleiden voor de toekomst. En daar zullen we hoe dan ook andere recepten voor nodig hebben dan diegene die we nu kennen of hanteren.

Niemand kan vandaag de dag nog verwachten dat de opleiding die hij of zij aan een hogeschool genoten heeft, meteen ook het eindpunt is voor de rest van het leven. Het is zaak te blijven leren, te blijven ontwikkelen. Dat is ook wat de samenleving van ons vraagt. Dat geldt voor het leven van elke dag, thuis, op het werk, in de ruimere gemeenschap. Maar het geldt zeker ook voor de manier waarop we werken, door kennis op te doen van specifieke vaardigheden, die op hun beurt voortdurend vernieuwen.

Als onderwijsinstelling moeten we meegaan in dat dynamisch gegeven. Niet door gewoon te blijven doen wat we nu doen, maar door nieuwe wegen te zoeken om kennis door te geven, met anderen te delen en daardoor ook te vermeerderen. Het onderwijs van de toekomst zal dus flexibel en constant in beweging zijn. Het zal zich moeten aanpassen aan de ontwikkeling, de behoeften en de mogelijkheden van diegenen die we een kwaliteitsvolle opleiding willen geven.

Als lid van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor is de gezamenlijke zoektocht naar wat kwalitatief hoger onderwijs voor de toekomst moet zijn, een voortdurende bekommernis.

 

Lees hier meer over de quote van de dag